Høringssvar fra Johan Slåttavik

Dato: 06.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg protesterer med dette på det sterkeste mot å innføre passersedler (koronasertifikat), da dette vil være å tvinge folk til å la seg injisere med hasteutviklede og hastegodkjente medikamenter som ingen kan forutse senvirkningene av. Jeg frykter at forslaget om å innføre slike passersedler (koronasertifikat) kan medføre store skadevirkninger på folkehelsen, så vel om Norges økonomi. Derfor er mitt høringssvar et klart nei.