Forsiden

Høringssvar fra Paul Robert Kaspersen

Dato: 09.05.2021

Jeg sier NEI til vaksinepass og årsakene er disse :

1. Dette handler ikke om vaksinepass, fordi de såkalte vaksinene ikke er vaksiner iom at vaksinerte kan bli smittet og kan smitte andre.
2. Hvis et slikt pass blir innført i Norge eller i verden da blir dette å fortsette med flere vaksineringer hvert år, flere ganger i året, altså ren galskap.3. Det å vaksinere friske personer kan lett føre til ødeleggelse eller svekkelse av et fungerende imunforsvar, ref. til antibiotika resistente bakteriere, som har blitt et resultat av overmedisinering.
4. Et slikt pass kan lett føre til en økende forskjellsbehandling av mennesker, med en premiering til de som "underkaster" seg, og dette igjen kan føre til konflikter og splittelse av befolkningen, et klassesamfunn.
5. Det å registrere og regulere et samfunn på bakgrunn av et til enhver tid antall smittede virker merkelig da de fleste som blir smittet knapt merker det selv eller blir lettere syke. Troverdigheten hadde vært større om man regulerte nedstengning etter antall alvorlige syke eller antall dødsfall, og de er jo som kjent normalt eller lavere enn under en influensasesong.
6. Beskytte og event. vasinere gamle, syke eller de med underliggende sykdommer burde være hovedoppgaven, hvis de selv ønsket det, men la friske personer bestemme selv og ikke lokkes med fordeler.
7. Hvis nå de vaksinerte med et event. aksinepass får tilatelse til konserter, forsamlinger og fritt bevege seg i samfunnet, med frie mulighet til å smitte andre, da kommer nye bølger med smittede og vi går mot nye nedstegninger. Vaksinen beskytter jo ikke mot smitte elle hindrer i å smitte andre.