Høringssvar fra Elvin Zunic

Dato: 07.05.2021

Et koronasertifikat vil føre med seg et polarisert samfunn og større skille i befolkningen. Det blir 'oss'(vaksinerte) mot de("ikke vaksinerte).

Dette sertifikatet favoriserer de vaksinerte og gjør dem definitivt priviligert i et enn så lenge solidarisk og i kulderekord samfunn.

Dette går sterkt imot vår ytringsfrihet og våre menneskerettigheter.

NEI TIL KORONASERTIFIKAT!