Høringssvar fra Martin Inderhaug

Dato: 06.05.2021

For det første synes selve behovet for et vaksinepass svakt ettersom alle over 18 skal få tilbud om vaksine i løpet av sommeren. Er det nødvendig med et vaksinepass for en måned eller to?

For det andre vil det å innføre et vaksinepass ikke bare medføre, men også formelt stadfeste et syn på mennesker som potensielle smittebærere. Noe som også vil medføre at vi vil se på andre mennesker med frykt og mistenksomhet. Veien er kort til segregering derfra. Dette er et svært dehumaniserende menneskesyn, som på sikt vil kunne føre til økende polarisering mellom mennesker.

Norge bør derfor ikke innføre vaksinepass ettersom ulempene er større - og rokker ved mer fundamentale prinsipper - enn de eventuelle fordelene.