Høringssvar fra GuriK

Dato: 10.05.2021

1. Hvorfor og hva skal vaksinepass brukes til?

Det å følge EUs eksempel uten å ha en god begrunnelse for hva og hvorfor innføre vaksinepass er ikke legitim grunn, Norge er ett selvstendig demokratisk land som må kunne vurdere dette uavhengig.

Det er mye usikkerhet ift om man viderefører smitte om man er vaksinert, dette underkommuniseres kraftig fra myndighetene. Vaksineneprodusenten angir at vaksinene er laget for å redusere/hindre alvorlig sykdom og død, ikke for å hindre at man medbringer smitte. Se FHI -Svar på oppdrag 8 om vaksinasjon - hovedleveranse 22.03.2021

2. Frivillighet eller tvang?

Vaksinepass undergraver frihet til å ta selvstendig valg om vaksine, dersom vaksinepass er eneste mulighet for å oppnå frihet/goder.

Nedstengningen ble først begrunnet med å beskytte eldre og sårbare grupper. Det at ikke samfunnet nå åpner opp igjen når disse gruppene er vaksinert, er brudd på begrunnelsen for nedstengningen. I FHIs rapport står det at Norge aldri har vært problem med kapasitet for å håndtere sykehusinnleggelser mm ifm sykdommen.

Nå ønsker myndigheten å vaksinere stadig yngre, selv om faren for bivirkninger er større enn nytten for disse gruppene. Dette underkommuniseres i media, i stedet brukes India for å skremme befolkningen, selv om det er urelevant som sammenligningsgrunnlag. (Ingen informasjon om Indias enorme folketallet og trangboddhet, fattigdommen, korrupsjon og dårlig helsevesen, luftforurensningen som årlig dreper 1 mill samt genetiske forskjeller etc).

I rapporten til FHI s. 22 skrives det som begrunnelse for å vaksinere yngre under 45: "Mange opplever også et ubehag ved usikkerheten om de uforskyldt kan bidra til å smitte andre i en presymptomatisk fase eller ved asymptomatisk/uerkjent infeksjon. Gitt at vi nå mener det er god grunn til å si at vaksinene reduserer risikoen for å være smittsom betydelig (???), vil vaksinasjon av deg selv redusere denne bekymringen. Videre kan det være at det blir knyttet goder til det å være vaksinert, slik som å reise internasjonalt.

Det å vaksinere for å redusere bekymring/frykt pga myndighetenes og medias propaganda, kan ikke være saklige argumenter for å starte å bruke vaksiner som ikke er tilstrekkelig testet eller vist nyttige for yngre.

Det er straffbart å spre ubegrunnet frykt. Dette ble gjort også i 2009 med svineinfluensa-vaksinen, men uten at de ansvarlige politikerne har blitt stilt til ansvar for dette. Vaksine-skeptikerne ble da som nå kalt for konspiratoriske løgnere av bl.a. Bent Høie, selv om ettertiden viste de hadde rett. (Rundt 300 barn i Norge har varige skader pga dette, gravid abortere rett etter vaksinen i tillegg til store mørketall og søksmål som ikke har nådd frem).

Det å innføre vaksinepass som gir goder, uten at nytteeffekten er tilstrekkelig dokumentert, er å påtvinge befolkningen risikable vaksiner som ikke hører hjemme i ett demokrati. Dessverre er befokningen gjennom propaganda og tretthet snart villig til å godta hva som helst for å slippe ut av «lockdown-fengselet».

Jeg ønsker ellers at korona fremover behandles mer slik man forholder seg til influensa og åpner samfunnet igjen.