Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 102943

Dato: 06.05.2021

Steng ned landet om smitten øker!