Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 06.05.2021

Svartype: Med merknad

Som innbygger i Norge, så viser jeg stor bekymring for meg og min familie i forhold til innføring av de tiltenkte vaksinepass. Det er ikke lov å drive diskriminering, men jeg ser at verken regjering, Storting eller offentlige myndheter har brukt FØRE VAR prinsippet.. Her dokumenteres fra fagmiljø over hele verden at selve vaksinen er smittsom, og at den heller ikke er testet før den ble lansert ut i markedet som et ikke godkjent vaksineprodukt. Jeg protesterer og motsetter meg ethvert tiltak som begrenser min frihet på alle måter, så lenge det er fremkommet dokumentasjoner som viser at selve plandemien - er en iscenesatt handling, der advokater fra hele verden viser sine betenkeligheter. Jeg ber myndighetene umiddelbart stoppe hele prosjektet, og avvente til rettssaken er over.