Høringssvar fra Lillian F Øfstaas

Dato: 11.05.2021

Jeg er imot koronasertifikat fordi dette er en ulovlig inngripen i mitt liv! Jeg er en fri person, et fritt menneske som kan bevege meg fritt i hele verden.

Dette er som en kollektiv voldtekt av verdens mennesker!

Man kan IKKE tvinge mennesker til å ta en vaksine som er eksperimentell og lage ulovlige lover basert på ønsket om å kontrollere menneskeheten.

Dere har brutt de fleste om ikke alle Nürnberg lovene, noe som virkelig må få følger.

Dere har gjort Norges leger og helsepersonell til forbrytere!

Det denne regjering har gjort, vil for alltid bli husket.