Høringssvar fra K. Bernhard.K Kirkhus Vikøy

Dato: 11.05.2021

Svartype: Med merknad

Vaksinepass er diskriminerende.

Vaksinepass er ulovlig.