Høringssvar fra Einar

Dato: 07.05.2021

Hvordan kan noe slikt være under vurdering?Dette strider mot menneskerettighetene og Norges grunnlov blandt annet.Dette strider og imot det som blei vedtatt under Nurnberg-prosessen.