Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 08.05.2021

Svartype: Med merknad

Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform hvor folket har direkte eller indirekte innflytelse på hva slags beslutninger som fattes. Kjennetegn ved demokrati er frie valg, flertallsstyre, retten til å være uenig med flertallet, og at individenes grunnleggende rettigheter ivaretas.

Norge er et konstitusjonelt monarki, et representativt parlamentariskdemokrati og en rettsstat. Siden 1814 har landet hatt en demokratisk statsforfatning i henhold til prinsippet om folkesuverenitet. Dette er jfr Wikipedia.

Jeg mener at Koronasertifikat strider imot demokratiets grunnprinsipper og grunnloven.

Et Koronasertifikat vil føre til segregrering og forskjellsbehandling av det norske folk.

Et slikt sertifikat er også en måte å kontrollere det norske folket på. Og vår demokratiske frihet opphører.

Derfor er jeg imot innføring av et Koronasertifikat.