Høringssvar fra Guro Jørgensen Svenstad

Dato: 06.05.2021

Jeg er en norsk statsborger som sier NEI til koronasertifikat

- Kronasertifikat vil gi grunnlag for diskriminering

- Koronasertifikat er medisinsk apartheid

- Kronasertifikat vil gi frihetsberøvelse for de som av forskjellige grunner ikke kan/vil la seg vaksinere (som i utgangspunktet SKAL være frivillig).

- Koronasertifikat er brudd på grunnloven

- Koronasertifikat vil være slutten på individuell frihet og et fritt land