Høringssvar fra Mirjam

Dato: 12.05.2021

Koranasertifikat strider mot selvbestemmelseprinsippet og grunnleggende menneskerettigheter.

Det er etisk problematisk at koronasertifikat skal bli brukt som et pressmiddel for gjenåpning av samfunnet! Det etablere et A-lag og et B-lag i det norske likhetssamfunnet!

Dette kan sammenliknes med APARTHEID!!!!!!!