Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg anser ikke vaksinen lenger som frivillig dersom et koranapass innføres.Uvaksinerte personer vil bli avskåret fra å leve et normalt liv, og det vil skape diskriminering og et skille i befolkningen. Å nærmest tvinge befolkningen til å vaksinere seg med en vaksine som ikke er testet ut over tid og man vet langtidsvirkninger av (ref. f.eks. Pandemrix vaskinen og det tragiske utfallet med langtidsvirkninger), kan umulig være en del av Norges befolknings holdning og ønske.