Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 08.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg er allergisk mot flere medisiner og reagerer ofte kräftigt. Dette ønsker jeg ikke å utsette min egen kropp for.