Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Disse vaksiner er ett gigantisk eksperiment på folket og når det ikke er avdekket langtidssenskader er det helt feil å innføre ett vaksinepassordning som fører til ett todelt samfunn. Et vaksinepass er intet mindre enn et medisinsk apartheid. Det er mange mennesker som ikke vil ta vaksinen, men tar den fordi det ligger ett pressmiddel under om at hvis enn ikke tar vaksine så får enn ikke hverdagen sin tilbake. Folk føler seg holdt som gisler.

Det vil være diskriminering av oss som ikke ønsker å være med på dette vaksine-eksperimentet og det er vanskelig å se på dette som ikke noe annet enn å innføre tvangsvaksinering og det bryter med grunnleggende menneskerettigheter og Nurnbergkoden.