Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Dette lovforslaget bryter med både Den Norske Grunnlov,kapittel E - § 92 - 113.

De internasjonale menneskerettigheter,artikkel 1,3,12,13,18 og 30.

Diskrimineringsloven " Lov om likestilling og forbud mot diskriminering".

De vaksiner som danner grunnlaget for det planlagte vaksinepass, er alle kun nødgodkjente,eksperimentelle vaksiner som aldri tidligere er testet ut på mennesker.

Myndighetenes press mot befolkningen,for å la seg injisere med disse ,bryter mot

Nurnberg - kodeksen.

De ansvarlige vil kunne bli stilt strafferettslig ansvarlige og dømt for medvirkning til

forbrytelse mot menneskeheten.

Ansvarlige er både de som gir ordre og de som passivt eller aktivt medvirker til brudd på de ovennevnte lover og forordninger.

Nina.