Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 09.05.2021

Svartype: Med merknad

Dette er imot Grunnloven! Dette er folkekontroll!

Dere vil i praksis innføre apartheid stat

Norge skal alltid være et fritt land!

Jeg vemmes over dagens politikere. Nei, LANDSVIKERE