Høringssvar fra Dagmar Karin Sørbøe

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Herved ønsker jeg å avvise innføringen og bruk av KORONASERTIFIKAT. Regjeringe har hittil hevdet at vaksinering med en eksperimentell vaksine kun skal være frivillig. Dersom man senere begrenser folks bevegelsesfrihet ved å innføre et slikt sertifikat, vil man kunne hevde at vaksineringen er tvungen.

Norge har skrevet under på Nurenberg- prinsippene fra 1947, der det ekplisitt framgår at "all medisinsk behandling kun skal skje etter grunndig informasjon og frivillig". "bodily integrity" og "freedom of movement" er menneskerettigheter som ikke bør tilsidesettes. Et koronasertifikat bryter med begge prinsippene.

Dr. Dagmar Karin Sørbøe.