Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 169414

Dato: 06.05.2021

Dette vil føre til diskriminering og forskjeller i folks liv. Strider mot menneskerettighetene.