Høringssvar fra Jorunn Elisabeth Erlingsdatter Risnes

Dato: 08.05.2021

Jeg er sterkt imot vaksinepass!

Det er frivillig å vaksinere seg.

Folk har forskjellige grunner til å ikke vaksinere seg.

Ved innføring av vaksinepass,blir det ikke lenger frivillig, men tvang. Det hører ikke hjemme i vårt demokrati. Jeg er sterkt imot et sorteringssamfunn, som dette passet vil føre til!

Vi må si nei til vaksinepass i Norge!