Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 10.05.2021

Svartype: Med merknad

Det må lages systemer som gjør at de som ikke har tatt vaksinen også får samme rettigheter.

Noen kan ikke ta vaksinen av forskjellige årsaker (eks. I Danmark får ikke kvinner som ammer vaksinen)

Vi som har familie i utlandet er redde for at vaksinepasset er eneste mulighet for å komme inn i Norge ,og at karantenehotellordningen fortsetter.

Mener at vaksinepass sammen med testing for de som ikke har tatt vaksinen er greit.Umenneskelig med kun vaksinepass!