Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker absolutt ikke at vi skal ha koronasertifisering. Det tar fra oss vår frihet og rettigheter.

Så et klart NEI!