Høringssvar fra Agnes Heldal

Dato: 11.05.2021

Koronasertifikat bør ikke innføres fordi:

  1. Befolkningen pålegges et urimelig press for å la seg vaksinere med vaksiner som ennå ikke er tilstrekkelig utprøvd, hvor man ikke kjenner til langtidsvirkningen eller om de er dokumentert trygge og sikre.
  2. Det er for stor usikkerhet rundt gyldigheten av PCR tester, om vi kan stole på testene på grunn av usikkerheten med såkalte "falske positive og falske negative".
  3. Belastningen befolkningen påføres synes ikke å stå i rimelig forhold til det man vil oppnå. Vaksinerte kan fortsatt bli syke og smitte andre. Personer som ikke er vaksinert får innskrenket sin bevegelsesfrihet og sine rettigheter på et altfor svakt dokumentert medisinsk grunnlag.