Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 135438

Dato: 05.05.2021

Hei.

Er sterkt uenig at vi må ha vaksinepass, dette er med på å lage klasseskille. All vaksinering er frivillig,men med dette passet,blir det