Høringssvar fra Ivan Alexander Adamic

Dato: 07.05.2021

Dette foreslåtte sertifikatet er helt uakseptabelt i et samfunn som vil antakeligvis forsette å opprettholde illusjonen om å være et fritt demokrati der «åpenhet» hylles som en sentral verdi.

  1. Et slikt sertifikat (særlig til bruk innenlands på offentlige arrangement) endrer den grunnleggende sosiale kontrakten mellom enkelte borgere og mellom enkelte borgere og regjeringen. Etter min mening medfører denne endringen fullstendig dårlige konsekvenser. Aldri før har det vært ansett som akseptabelt å måtte oppgi private helseopplysninger for å delta i arrangement der folk skal samles. Det er umulig å forsvare rasjonelt at denne ordningen bare skal gjelde for covid-19, og det er fare for at den blir brukt som presedens for andre uønskete ordninger i framtida. Det er mye annet som er potensielt skadelig for samfunnet uten at det noen gang er blitt brukt til å endre hvordan mennesker forholder seg til hverandre. For eksempel: Skal vi kreve «HIV-sertifikat» for å bevise helsestatus før to mennesker får gifte seg med hverandre? Skal vi kreve at folk viser fram bevis på sin kriminelle status før de får delta på et offentlig arrangement? Skal vi kreve vaksinepass for vanlig influensa framover, når det siste året har vist at vi kan «redde livene» til 900 mennesker hvert år i gjennomsnitt ved å fortsette med regjeringens tiltak hver vinter framover? Hvorfor ikke? Hvorfor er det bare dette viruset som er problematisk og som krever et sertifikat, men ingenting annet?
  2. Et slikt sertifikat har stort potensial for å bli misbrukt bak den offentlige fasaden av å «beskytte befolkningen». Ved å samle inn opplysninger om hvem som blir vaksinerte, hvem som får negativ test, osv. er det altfor lett for staten å drive med overvåkning av enkelte borgeres helse som i hvilken annen sammenheng som helst hadde vært ulovlig. Det er åpenbart at dataene fra sertifikatet kommer til å bli innsamlet av staten og brukt på andre måter uansett hva det står i en app på en mobiltelefon.
  3. Slike ordninger har en tendens til å bli permanente, og et forsøk til å innføre dem for «midlertidig bruk mens pandemien varer» er åpenbart løgnaktig. Her står regjeringen ved et veiskille, og jeg oppfordrer den til å vurdere veldig nøyaktig hvilket samfunn den ønsker å skape for framtida. Covid er allerede til en viss grad innebygd i økonomien og kommer av den grunn til å bli med oss i en lang tid framover. Dersom et vaksinesertifikat blir strukturelt innebygd i samfunnet i tillegg, kommer det til å bli en grunnleggende forutsetning for deltakelse i samfunnet framover. Er et slikt «passersedelsamfunn» faktisk det samfunnet som dere vil skape for barnene våre?
  4. Et slikt sertifikat er enda et element av passiv tvang til å få flest mulig til å bli injisert med en nødgodkjent vaksine. Medisinske inngrep skal være frivillige i Norge og skal ikke bestemmes av flokkmentalitet. Vi ser allerede nå hvordan propaganda spres, kjendiser filmer seg selv bli injisert, osv. alt i et forsøk til å påvirke valgene som den enkelte borgeren skal ta over sin egen kropp. Uansett omstendighetene er slike forsøk til å påvirke individets beslutning om sin egen helse helt uakseptable. Beslutninger om å gjennomgå et medisinsk inngrep skal være private og skje i en samtale mellom kvalifiserte helsepersonell og den enkelte personen som det gjelder.

Vaksinepass er videre et sterkt symbol på at vi ikke har frihet som menneske til å kunne ta egne avgjørelser. Allerede i nesten 15 måneder har den norske befolkningen akseptert at en liten gruppe mennesker som kaller seg for «eksperter» og som hevder at de sitter på Sannheten med stor S i en eller annen helseinstitusjon plutselig får sette rettssystemet til siden og bestemme over livene til millioner av mennesker på grunnlag av abstrakte tall som kommer ut av datamodeller uten noen som helst mulighet for kvalitetssikring av tallene eller offentlig innsyn. Dette er et sjokkerende mønster som er helt forskrekkelig. Et demokratisk samfunn er basert på tillit mellom kompetente individer som har frihet til å velge og leve livene sine på sin egen måte. Et demokratisk samfunn er ikke basert på valgene til enkelte mennesker som mener at de har unik kunnskap som gir dem rett til å bestemme over alle andre; det kalles for diktatur. Det dikataturnorge som vi har levd i i nesten 15 måneder nå kommer ikke til å forsvinne ved å innføre et vaksinesertifikat. Heller tar vi enda et skritt langs en vei som vi ønsker virkelig ikke å være på.