Høringssvar fra olavsong@frisurf.no

Dato: 09.05.2021

Svartype: Med merknad

Innføring av koronasertifikat strider fullstendig med ukrenkelige menneskerettigheter. Det vil i tilfelle bryte totalt med alt det fine pratet norske politikere har spredt rundt seg i fine taler, om hvordan Norge har vært et foregangsland i å beskytte individers rettigheter rundt hele kloden. At denne "pandemien" skulle forandre noe på dette er uhørt. Vi vet alle at dødstallene er som andre år, og det er ingen vitenskapelig grunn for hverken maske, sosial distanse eller vaksiner. Innfører man koronasertifikat er vi plutselig blitt en apartheidstat.

Jeg er 59 år, og trodde aldri jeg skulle leve mine siste år i et diktatur, men nå er det kommet. Stakkars neste generasjon!! Mvh Olav Songedal