Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 06.05.2021

Svartype: Med merknad

"Gir ikke samtykke til endringer i smittevernsloven for innføring av vaksinepass.

Det strider mot grunnloven og andre menneskerettstraktater siden det medvirker til tvang om vaksinering for å kunne leve et fritt liv og ferdes fritt.

De som medvirker til innføring av en slik lov er skyldig i grove brudd på nevnte lover samt Nürnberg traktaten, Unesco- og EU-kommisjonens retningslinjer mot innføring av vaksineringspress og vil stå strafferettslig ansvarlig."