Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 06.05.2021

Svartype: Med merknad

Nei. Dette er diskriminering på medisinsk grunnlag.