Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 111321

Dato: 06.05.2021

Det er for inngripende i folks liv at å innføre sertifikat for hvor man kan bevege seg.

Intensjonen om å hindre smitte er god. Den gode intensjonen veier like vel ikke opp for det inngrepet det er i innbyggernes liv og personvern.

Hvis vi mener at smitte bør begrenses med restriksjoner for reise, butikk etc. så får vi ta disse restriksjoene kollektivt og land for land. Vi skal ikke ha et samfunn der noen får lov til noe og andre ikke. Hva blir det neste- skal vi prøve gul stjerne igjen?