Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

I Norge har det til nå vært frivillig å ta vaksiner. Enkelte av oss er feks ikke vaksinert mot meslinger. Hvis vi nå skal lage et sertifikat/pass, og dermed få andre rettigheter, vil jeg synes det blir et press på å ta vaksinen. Som kvinne i 40-årene er jeg skeptisk til corona- vaksinen, selv om vi har vaksinert alle barna våre med alt vi har blitt anbefalt tidligere. I neste omgang vil det kunne bety feks dyrere forsikringer uten pass.