Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 11.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg stiller meg herved mot sertifikat av noe slag som dekker helse, sykdom og/eller annen personlig informasjon som kan føre til diskriminering og hindring av folks bevegelsesfrihet. Dette fordi det kan føre til press for å ta en vaksine (av noe som helst slag) eller andre medikamenter for å lettere kunne ta del i det "normale" livet.

Våre kropper vårt valg.

K.S