Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 126911

Dato: 06.05.2021

Et korona-sertifikat krenker mine menneskerettigheter, og er også i strid med Grunnlovens 106. Forslaget må derfor avvises.

Internasjonale advokater fremmer nå en rettsak for Nürnberg-domstolen, og hevder å dokumentere at tiltak som er iverksatt som smittevern basert på PCR-testen er i strid med "Internastional Criminal Code Section 7":

https://www.bitchute.com/video/STvm5nuRDXVV/