Høringssvar fra Astrid Irene Ellingsen

Dato: 08.05.2021

Under Nürnbergrettsaken (1945-1949) ble det klart at for all framtid skal mennesker ikke påtvinges medisinsk behandling.

Det ble også klart at ingen mennesker skal stigmatiseres ved bruk av symboler ( den gang jødestjernen) eller pass med medisinsk informasjon som kan eller vil hindre menneskets frihet eller muligheten for fri ferdsel.

Dette er og innlemmet i menneskerettighetene.

Dette er rettigheter vi mennesker har pro natura, og ingen instans eller stat har myndighet og/eller makt til å inndra disse.
Grunnloven vår står også sterkt i denne saken