Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 06.05.2021

Svartype: Med merknad

Det er ikke rett å kreve vaksinepass og krenke grunnleggende menneskerettigheter. Vaksine er frivillig, vaksinepass setter press på denne frivilligheten. Vi kan ikke med viten og vilje lage et Avog B lag i samfunnet.