Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 08.05.2021

Svartype: Med merknad

Vedr. Vaksine-sertifikat, Jeg er sterk imot vaksinesertifikat. Om man vil vaksirere seg er en privat sak, og ens helseopplysninger skal ikke være tilgjengelig for andre uten samtykke. Ei heller skal den enkelte kunne diskrimineres uten vaksine sertifikat. Innføring av dette sertikekat skaper skille i befolkningen, som deles i to grupper, de som har anledning til å la seg vaksinere, og de som av ulike grunner ikke ser den muligheten.

Forresten, så leser man stadig at de som er vaksinert fortsatt kan være smiddebørende og smitte andre - hva er da fordlene med vaksine og sertifikat? I steden for å kreve sertifikat for å fjerne de ødeleggende restriksjoner i samfunnet, bør regjeringen satse på effektiv behandling av de som er syke av Covid-19. Det finnes etter hvert flere gode behandlingsmetoder. Øk heller beredskapen, behandlingstilbud og antall intensivplasser., det skulle vært gjort for lenge siden.