Høringssvar fra free_the_spirit@hotmail.com

Dato: 06.05.2021

Vårt offentlige vaksineprogram er tuftet på tilitt, faglighet, frivillighet. Et Covid 19 vaksinepass med kontrollfunksjoner vil gjøre frihet til å velge vaksinasjon helt illusorisk.

Hvis dette blir gjennomført, så er det en måte å innføre vaksinetvang. Og dermed omgå grunnleggende menneskerettigheter. Rettigheter som vi har hatt siden Nuremberg rettsaken etter 2 verdenskrig.