Høringssvar fra Elsa-Helen Flaate

Dato: 06.05.2021

Innføring av vaksinasjonspass er KLART i strid med grunnloven, og vil føre til markant forskjellsbehandling av den norske befolkningen all den tid hele befolkningen ikke er behandlet med en covid-19 injeksjon. Norges befolkning kan ikke akseptere at globale menneskerettigheter tas fra dem i en periode hvor Norge er i unntakstilstand.