Høringssvar fra Gunvor Slaatto

Dato: 05.05.2021

1. UAKSEPTABELT: "Et koronasertifikat skal på en sikker måte kunne dokumentere navn og fødselsdato, om du har fått vaksine, om du nylig har fått en negativ test og om du er immun etter å ha hatt korona." Slike data er beskytta.

2 UAKSEPTABELT "at koronasertifikat kan brukes for å ha større offentlige arrangementer, cruise og pakkereiser. Regjeringen har imidlertid større ambisjoner for bruken. Vi vil for eksempel også vurdere om sertifikatet kan brukes lokalt der det er strengere regler enn de nasjonale." Dette vil gjera forskjell på borgerar i strid med Grunnlova.

3. UAKSEPTABELT at Regjeringen "mener at både koronasertifikat og tester ved inngangen kan være aktuelt å bruke for større arrangementer utendørs i sommer." Uansett UAKTUELT.

4. Ingen versjon av koronasertifikat, uansett utforming, vil "være egnet for å bruke her i landet". TREKK TILBAKE FORSLAGET🙏