Høringssvar fra Hanne Øistad

Dato: 07.05.2021

Jeg vil på det sterkeste motsette meg koronasertifikat da det strider med våre grunnverdier som menneskerettigheter og demokrati. Det må forbli en menneskerett å velge bort en hastegodkjent vaksine. Koronasertifikatet vil ramme menneskets ukrenkelighet og er ikke et demokrati verdig. Ingen mennesker skal stigmatiseres ved bruk av symboler som et koronasertifikat med medisinsk informasjon som kan eller vil hindre menneskers frihet eller muligheten for fri ferdsel. Ingen stat eller myndigheter skal inndra våre menneskerettigheter. Grunnloven vår er bygget på dette prinsippet. Jeg vil aldri akseptere et slikt sertifikat. Gud velsigne vårt land.