Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 09.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg vil med dette uttrykke min mening om forslaget om å innføre corona-pass i Norge. Betingelsene for passet strider med den Norske grunnloven, det strider med menneskerettighetene, og det går mot Nurnbergprotokollen. Korona-pass må ikke iverksettes. Mvh Hanne Wigen Thygesen