Forsiden

Høringssvar fra Eirik Molnes Husabø

Dato: 07.05.2021

Jeg stemmer imot koronasertifikat! Koronasituasjonen har utviklet seg til å bli en meget skremmende opplevelse, og jeg mener ikke viruset i seg selv, men den måten som myndigheter og media forholder seg til den på. Nok må være nok! Nå er det på tide å la naturen gå sin gang og slutte å spille Gud på bekostning av verdens befolkning! La oss få sannheten frem om dette Koronaviruset, for det er alt for mye som skurrer i presse og myndighetenes fremstilling.