Høringssvar fra Ellen Elisabeth Lundbye

Dato: 05.05.2021

Jeg ønsker ikke at vi i Norge skal innføre et corona pass el på annen måte innføre offentlige dokumenter som forskjellsbehandler vaksinerte og ikke vaksinerte.