Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 168855

Dato: 06.05.2021

Jeg samtykker ikke til innføring av et vaksinepass da jeg mener dette er et brudd mot menneskerettighetene.