Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 116128

Dato: 06.05.2021

Ønsker ikke dette da det vil dele folket inn i to kategorier. Det vil bli forskjellsbehandling, og ikke frivillig å vaksinere seg.