Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 150727

Dato: 05.05.2021

Koronasertifikat strider imot Nuremberg koden og er sterkt diskriminerende.

1. Det frivillige samtykket fra mennesket er essensielt.

2. Eksperimentet skal være slik at det gir fruktbare resultater til det beste for samfunnet, ikke kan anskaffes ved andre metoder eller studiemetoder, og ikke tilfeldig og unødvendig.

3. Eksperimentet skal være utformet og basert på resultatene av dyreforsøk og kunnskap om sykdommens naturlige historie, slik at de forventede resultatene vil rettferdiggjøre utførelsen av eksperimentet.