Høringssvar fra Anne Snarud

Dato: 12.05.2021

Nei til vaksinepass!

Når man velger å delta i forskning skal dette være frivillig OG man skal få grundig og faglig god informasjon om mulige bivirkninger og sikkerhet før man deltar.

Ingen kjenner langtidsvirkninger av corona vaksinene.
Allerede nå, kun mnd etter vaksinasjons start, er antallet innmeldte bivirkninger større enn ved andre og godkjente vaksiner.

Jeg vet positivt at det er svært mange som har sendt inn svært grundige og utfyllende svar med linker og det hele, så dere er klar over hvilket nivå av kunnskap mange av oss, folket, sitter inne med.

-Vaksinene vi nå blir tilbudt er ennå ikke godkjent.

-Vi vet ikke hvordan spike proteinet påvirker kroppen og immunforsvaret over tid men alvorlighetsgraden i flere av de sakene som allerede har kommet, gir ikke godt håp om fremtiden for de som lar seg injisere.

-Vaksinene gir bivirkninger og død hos også friske og yngre mennesker. Corona sykdom har vist seg å ramme de med underliggende sykdom og mennesker i livets siste fase hardest.

-Ivermektin har vist seg å gi gode resultater når medisinen gis tidlig i sykdomsforløpet. En godkjent medisin med svært få bivirkninger.

Listen er svært lang over usikkerhetsmomenter og negative følger av vaksinering for covid-19.

Vi har underdødelighet i noen land, og svakt forhøyede dødstall i andre land grunnet sykdommen. Alvorlighetsgraden av selve sykdommen begrunner IKKE å skulle vaksinere friske og unge mennesker.
Når risikogruppene er vaksinert bør videre uttesting av disse medisinene på mennesker, settes på vent!

Det er betenkelig at regjeringen foreslår å innlemme hele den norske befolkning inn i et forskningsprosjekt man ikke aner konsekvensene av.

Vi opplever store grupper etablert på bl.a Facebook for mennesker med vaksineskader blir sensurert og fjernet. Under pandemien har tallene på smittede, syke og døde av covid-19 blitt blåst opp.

Legemiddelverket laget egen registreringskode for covid-19 med instruks om at sykdom med corona lignende symptomer skulle føres som covid-19. Inkludert influensa. Dette førte til at rapporterte med influensa droppet. Hvor ble det av de ca 900 som dør av influensa årlig? Jo, de ble en del av statistikken over corona døde!
Dette må ha ført til en nedsatt evne til å kunne finne gode tall på alvorlighetsgraden av pandemien.

Pcr testen er forkastet i flere land som følge av at når den benyttes for å teste mennesker uten symptomer, gir den altfor mange falske positive svar. Når testen kjøres med ct over 35 sier fagpersoner resulatet er helt verdiløst. I Norge er standard ct 35 - 45.

Når så regler innføres så dødsfall som inntreffer flere uker etter en positiv pcr test skal bli ført som covid-19 dødsfall selv når det kan foreligge andre livstruende sykdommer, blir det vanskelig å se at regjeringen, FHI og andre, har som målsetning å finne gode styringsverktøy gjennom faktiske tall på antall reellt smittede og døde av dette viruset. Det synes mer som at det har vært om å gjøre å forstørre tallene enn å skulle berolige befolkningen i denne krisen.

Så, etter å ha forstørret tall og kalt positive prøvesvar for smittede over tid har regjeringen med god hjelp av media skremt sin befolkning nok til at vi har gått fra "Vi skal gjøre en dugnad nå. Vi skal stenge ned landet i et par uker"...til nå at flere i befolkningen er skremt nok til å la seg injisere av spike protein INGEN aner langtidsvirkninger av.

At regjeringen nå ønsker å presse den delen av befolkningen som ikke egentlig ønsker å delta i dette forsøket, mennesker som ikke er i faresonen for å bli alvorlig syke eller dø av selve sykdommen, er HELT forkastelig!

Å true med bevegelighets begrensninger dersom man ikke lar seg vaksinere når det dere har å tilby er en ikke godkjent medisin er direkte uetisk.

Da er det ikke lenger frivillig å la seg vaksinere.

Nei til vaksinepass og vaksine press!