Høringssvar fra Joanna Landsverk Bjørndal

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

En lov om koronasertifikat vil være et særdeles inngripende og udemokratisk tiltak. Retten til fritt vaksinevalg vil i praksis være borte og føre til ytterligere friksjon i samfunnet mellom vaksinerte og uvaksinerte. Innføring av et slikt koronasertifikat betyr at vi i realiteten ikke bestemmer over egen kropp. Alle mennesker har selvbestemmelsesrett (Art. 1. ICESCR). Det er også høyst betenkelig at et slikt dokument kan innføres basert på et legemiddel som enda ikke er ferdig testet ut og som bare har en midlertidig godkjenning. Videre anbefaler ikke WHO innføring av et slikt koronasertifikat med argumentet om at det vil skape ulikheter i samfunnet. Innføring av koronasertifikat bryter med grunnleggende verdier og lover.