Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 09.05.2021

Svartype: Med merknad

Nei til koronasertifikat. Det er diskriminerende.

https://worldfreedomalliance.org/wp-content/uploads/2021/05/OFFICIAL_long_country_name_WFA_Appeal_fillable_14_days-1.pdf