Høringssvar fra Anders Johansen

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Innføring av coronasertifikat for en luftveisinfeksjon med 0,02% eller mindre dødelighet for alle under 60 år kan ikke begrunnes rasjonelt. (For mer presis statistikk angående dødelighet vises det til FHIs rapport fra 30.11.20 s.42, eller akseptert fagfellevurdert forskning fra John PA Ioannidis fra Stanford University).

Et slikt helsepass vil kompromittere et tyvetalls av våre viktigste grunnlovsparagrafer. Myndigheter risikerer altså å tape all tillit hos folket når disse sannheter kommer for en dag.
Florida, Texas, Sør-Dakota med flere har ekspressivt forbudt slikt pass.
mvh

anders Johansen